Lid worden voor het Zwem-ABC

Schrijf je direct in met het inschrijfformulier!

inderen kunnen bij de Zoetermeerse Reddingsbrigade worden ingeschreven vanaf 4 jaar, maar kunnen pas komen zwemmen wanneer de leeftijd van 5 jaar behaald is en er ruimte in het zwembad is. Plaatsing in het zwembad gebeurd op volgorde van inschrijving. Kinderen worden eerst watervrij gemaakt en leren de eerste zwemslagen in badje 1 en 2 . Indien kinderen voldoende zelfstandig kunnen zwemmen, worden zij geplaatst voor het zwemdiploma A.

Indien uw kind al in het bezit is van diploma A of B kan hij/zij ook bij ons terecht voor zijn/haar B of C diploma. 

Zwemavond Donderdagavond
Locatie Zwembad de Driespong
Zwemtijden 19:00 uur – 19:30 uur (Badje 1 en 2 en Diploma A, B, C)
19:30 uur – 20:00 uur (Badje 1 en 2)
Duur van de les 30 minuten
Plaatsing Op volgorde van wachtlijst
Inschrijfgeld € 10,00 bij inschrijving (voor de wachtlijst) wordt direct het inschrijfgeld geïncasseerd.
Contributie € 16 per maand (€ 192,00 per jaar), maandelijks per automatische incasso.
Passen en cheques Zoetermeer Pas (cheque 7)

Lees meer over de opleiding Zwem-ABC

Wil je meer weten over het lidmaatschap? Mail dan naar ledenadministratie@rbzoetermeer.nl .

Schrijf je direct in met het inschrijfformulier!

Het volledige ingevulde inschrijfformulier met de bijbehorende gezondheidsverklaring kunnen iedere donderdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur worden afgegeven bij de administratie van de ZRB in zwembad de Driesprong (uitgezonderd schoolvakanties) of per post worden opgestuurd naar: Zoetermeerse Reddingsbrigade t.a.v. de ledenadministratie p/a Vletkade 52 2725 AZ Zoetermeer. Alleen volledige inschrijfformulieren met de bijbehorende lidmaatschapsovereenkomst, SEPA-machting voor de automatische incasso en ingevulde gezondheidsverklaring worden in behandeling genomen. 

Lees hier over het opzeggen van het lidmaatschap