Lid worden voor het Zwemmend Redden

Schrijf je direct in met het inschrijfformulier!

Kinderen en jongeren van alle leeftijden kunnen starten met de opleiding Zwemmend Redden na het behalen van het diploma C van het Zwem-ABC. Kinderen ouder dan 9 jaar kunnen starten met de opleiding Zwemmend Redden na het behalen van het diploma B van het Zwem-ABC. Mocht uw kind/jongere hier nog niet aan voldoen, dan kan hij/zij lid worden voor de opleiding Zwem-ABC.

De meeste kinderen starten met de diploma’s Junior Redder 1 t/m 4 (voor ca. 6 t/m 11 jaar) waarin het jezelf leren redden in het water centraal staat. Hierna halen jongeren het diploma Zwemmend Redder 1 t/m 4 (voor ca. 12 t/m 16 jaar), waarbij het redden van een ander centraal staat. Tot slot is er voor jongeren en volwassenen het diploma Life Saver 1 t/m 3 waarin reddingen in samenwerking centraal staat.  Met de gegevens van het inschrijfformulier bepalen wij op basis van ervaring en leeftijd welk diploma passend is om in te stromen.

Zwemavond Donderdagavond
Locatie Zwembad de Driespong
Zwemtijden 19:30 uur – 20:00 uur (Junior Redder, ca. 6 t/m 11 jaar)
20:00 uur – 20:45 uur (Zwemmend Redder, ca. 12 t/m 16 jaar)
20:45 uur – 21:30 uur (Lifesaver, ca. 16 jaar en ouder)
Duur van de les

30 minuten (Junior Redder) of 45 minuten (Zwemmend Redder & Lifesaver)

Plaatsing Op volgorde van wachtlijst (meestal direct).
Inschrijfgeld € 10,00 bij inschrijving (voor de wachtlijst) wordt direct het inschrijfgeld geïncasseerd.
Contributie € 19,50 per maand per automatische incasso.
Passen en cheques Zoetermeer Pas (cheque 3 en 4) 

Lees meer over de opleiding Zwemmend Redden

Wil je meer weten over het lidmaatschap of wil je eerst een keer meezwemmen? Mail dan voor de mogelijkheden naar ledenadministratie@rbzoetermeer.nl .

Schrijf je direct in met het inschrijfformulier!

Het volledige ingevulde inschrijfformulier met de bijbehorende gezondheidsverklaring kunnen iedere donderdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur worden afgegeven bij de administratie van de ZRB in zwembad de Driesprong (uitgezonderd schoolvakanties) of per post worden opgestuurd naar: Zoetermeerse Reddingsbrigade t.a.v. de ledenadministratie p/a Vletkade 52 2725 AZ Zoetermeer. Alleen volledige inschrijfformulieren met de bijbehorende lidmaatschapsovereenkomst, SEPA-machting voor de automatische incasso en ingevulde gezondheidsverklaring worden in behandeling genomen. 

Lees hier over het opzeggen van het lidmaatschap