Opleiding Waterhulpverlening

De Opleiding Waterhulpverlening is de opleiding waarin de leden worden opgeleid tot Lifeguard. De basis die in de opleiding Zwemmend Redden en EHBO is gelegd wordt in de Opleiding Waterhulpverlening verder uitgebouwd. In deze opleiding worden de vaardigheden aangeleerd om als vrijwilligers van de strand- en evenementenbewaking aan het werk te kunnen. De opleiding richt zich dan ook op waterhulpverlening, op open water zoals het Zoetermeerse Noord-Aa strand en bij evenementen. Leden die zwemmen voor de hogere diploma’s van de opleiding Zwemmend Redden zijn vaak actief als vrijwilliger en nemen gelijktijdig deel aan deze opleiding.

Deze opleiding bestaat uit drie opvolgende diploma’s:

Diploma Aspirant Lifeguard (intern)
In de opleiding Aspirant Lifeguard wordt de basis wordt gelegd om op het Zoetermeerse Noord Aa strand mee te kunnen draaien in de bewakingsploeg. Afhankelijk van je aanwezigheid, inzet en studietempo rond je deze opleiding in je eerste seizoen als vrijwilliger van de strandbewaking af.
Deze opleiding wordt afgerond met het interne diploma Aspirant-Lifeguard en het halen van je EHBO-diploma.
Deze opleiding staat open voor iedereen van 14 jaar en ouder die als vrijwilliger voor van de strand- en evenementenbewaking aan de slag wil. Het kan nodig zijn, afhankelijk voor je voorkennis, om gelijktijdig of voorafgaand aan deze opleiding deel te nemen aan de opleiding Zwemmend Redden.


Opleiding Junior Lifeguard
In de opleiding Junior Lifeguard leer je zelfstandig aan de slag te gaan als lid van de bewakingsploeg. Je leert in deze opleiding zelfstandig een redding uit te voeren en allerlei vaardigheden die horen bij de waterhulpverlening. Hierbij valt te denken aan meevaren op de boten als opstapper, wat te doen bij vermissingen, gastheerschap en postwerk. Aan het eind van deze opleiding doe je officieel examen voor het diploma Junior Lifeguard van Reddingsbrigade Nederland. Afhankelijk van je aanwezigheid, inzet en studietempo rond je deze opleiding 1 á 2 seizoenen na het halen van Aspriant-Lifeguard af. Voor deze opleiding is een EHBO-diploma, voldoende voorkennis van Zwemmend Redden en een leeftijd van minimaal 15 jaar vereist om in te kunnen stromen. 

Opleiding Lifeguard
In de opleiding Lifeguard leer je leidinggeven binnen de bewakingsploeg. Je leert in deze opleiding leidinggeven over een redding en leiding geven aan allerlei taken die horen bij de waterhulpverlening. Aan het eind van deze opleiding die je officieel examen voor het diploma Lifeguard van Reddingsbrigade Nederland. Afhankelijk van je aanwezigheid, inzet en studietempo rond je deze opleiding 1 á 2 seizoenen na het halen van Junior Lifeguard af. Voor deze opleiding is een EHBO-diploma, het diploma Junior Lifegaurd, een een leeftijd van minimaal 16 jaar vereist om te kunnen instromen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar waterhulpverlening@rbzoetermeer.nl