Vrijwilligers aannamebeleid

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de vereniging Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB). De ZRB kent allerlei vrijwilligers, zoals instructeurs, commissieleden, bestuursleden, commandanten en administratieve vrijwilligers. Een goede match tussen de vrijwilliger en de vereniging is erg belangrijk. Daarom wil de ZRB wat van de achtergrond van zijn vrijwilligers weten. Zodoende hanteerd de ZRB een vrijwilligersaannamebeleid. Dit houdt onder andere in dat wij van onze vrijwilligers met een o.a. leidinggevende of instructeursfunctie om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vragen en deze om de 5 jaar opnieuw vragen te overhandigen. Deze zijn speciaal gericht op het door de NOC*NSF gestelde voorwaarden. Bovendien worden met nieuwe vrijwilligers een gesprek met twee bestuursleden gehouden, waarbij vele aspecten van het vrijwilliger worden aan de orde komen. Hierbij gaan wij ook altijd referenties na van nieuwe vrijwilligers. Hiernaast gaan vrijwilligers bij hun aanstelling akkoord met een aantal omgangs- en gedragsregels. 

Nieuwe vrijwilligers in het zwembad zoals instructeurs of administratieve vrijwilligers vallen onder de begeleiding van de avondleiding. Andere vrijwilligers zoals commandanten, avondleiding en commissieleden vallen onder de begeleiding van het bestuurslid die de portefeuillehouder is voor de werkzaamheden die de vrijwilliger verricht.

De Zoetermeerse Reddingsbrigade hanteert “De Gedragscode Zwembranche” van de Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (http://gedragscodezwembranche.nl/bekijk-de-gedragscode-zwembranche/). Eveneens staan wij volledig achter de punten vanuit de NOC*NSF met betrekking tot Gedragsregels seksuele intimidatie (http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie).

Als Bestuur van de ZRB vragen wij u om altijd contact met ons op te zoeken wanneer u vragen heeft over onze vrijwilligers.

De NOC*NSF heeft een pagina waar u terecht kunt voor alles waarvan u denkt dat u dat niet binnen de ZRB kunt bespreken: http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspuntsport.