Vrijwilligersbeleid

De Zoetermeerse Reddingsbrigade hanteert een vrijwilligers aannamebeleid. Dit houdt onder andere in dat wij van onze vrijwilligers in het zwembad (en andere belangrijke rollen) om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vragen en deze om de 5 jaar opnieuw vragen te overhandigen. Deze zijn speciaal gericht op het door de NOC*NSF gestelde voorwaarden. Wij gaan altijd referenties na van nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers in het zwembad vallen onder de begeleiding van de avondleiding.

 De Zoetermeerse Reddingsbrigade hanteert “De Gedragscode Zwembranche” van de Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (http://gedragscodezwembranche.nl/bekijk-de-gedragscode-zwembranche/).
Eveneens staan wij volledig achter de punten vanuit de NOC*NSF met betrekking tot Gedragsregels seksuele intimidatie (
http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie).

Als Bestuur van de ZRB vragen wij u om altijd contact met ons op te zoeken wanneer u vragen heeft over onze vrijwilligers. Voor de contactinformatie kunt ook wie zijn wij en contact.
Op de zwemavonden is bijna altijd een bestuurslid aanwezig in het zwembad en direct aanspreekbaar.

De NOC*NSF heeft een pagina waar u terecht kunt voor alles waarvan u denkt dat u dat niet binnen de ZRB kunt bespreken: http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspuntsport.