Voorlichting

De Zoetermeerse Reddingsbrigade verzorgt op aanvraag voorlichting voor bijvoorbeeld basis-, en middelbare scholen, verenigingen en partnerorganisaties. De voorlichtingen worden op maat gemaakt op basis van de doelgroep en de wensen van de aanvrager.  De mogelijkheden voor voorlichting hangen o.a. af van de beschikbaarheid van vrijwilligers. 

De volgende thema's en cursussen kunnen in de voorlichting aanbod komen:

  • Voorlichting over veilig zwemmen in binnenwater 
  • Voorlichting over werkzaamheden van de Reddingsbrigade 
  • Voorlichting over hoe een Lifeguard te worden
  • Rondleiding op het strand en strandpost
  • Reanimatiecursussen 
  • EHBO-lezingen (met als specialisatie eerste hulp aan drenkelingen).
  • Praktijkcursus op het strand

Voor basis- en middelbare scholen is er een speciaal lespakket vanuit Reddingsbrigade Nederland.

Voor meer informatie kunt u mailen naar voorlichting@rbzoetermeer.nl