Vetrouwenscontactpersoon

De Zoetermeerse Reddingsbrigade maakt gebruik van de Vertrouwenscontactpersonen Reddingsbrigade Nederland. Een Vertrouwenscontactpersonen (VCP) is binnen de bond het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en discriminatie. Je kunt ook bij een bonds-VCP terecht wanneer geconfronteerd met doping, matchfixing of fraude of wanneer voor een gesprek over een concreet incident.

De bonds-VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. De bonds-VCP zal wel altijd het bondsbestuur geanonimiseerd kennis laten nemen van hetgeen hem/haar toevertrouwd is. Maar deze anonimiteit heeft zijn grenzen: wanneer de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zal het bestuur op de hoogte worden gebracht. Eenieder kan er op vertrouwen dat dit zeer vertrouwelijk wordt besproken.

Met iemand praten? Bel of zoek contact met een van de bonds-VCP’s via VCP@reddingsbrigade.nl. Bekijk de actuele contactgegevens van de VCP op de kennispagina van Reddingsbrigade Nederland.  

Hierbij is aan te geven wie verzocht wordt terug te bellen en of er sprake is van spoed. Wie niet kan wachten tot er gereageerd wordt en direct hulp nodig heeft, kan contact opnemen via Centrum Veilige Sport (telefonisch via 0900-2025590, per app naar 06-53646928).