Secretaris

Ben jij handig met het voeren van administratie, zie je niet op tegen het schrijven van een verslagje, kun jij goed plannen en vind je het leuk om secretarieel werk te doen, dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

Taken

 • Brievenbus en mailbox: Het bijhouden en doorzetten van email en brieven naar de juiste personen.
 • Agenda en notulen: plannen, voorbereiden, notuleren en uitschrijven van bestuursvergaderingen, het voorzittersoverleg en de algemene vergadering.
 • Jaarverslag: het coördineren van het inzenden van stukjes voor het jaarverslag en redactie op het jaarverslag. 
 • Overige taken: coördineren ledenadministratie, bijhouden archief, agendabeheer. 

Agenda

 • Tussendoor: mailbox checken en mailtjes doorzetten
 • 1x per week: mailtjes beantwoorden (ca. een uur)
 • 1x per maand een avond vergaderen (en daarna verslag schrijven) 
 • 1x per jaar opstellen jaarverslag
 • 2x per jaar voorbereiden algemene vergadering 

Wat bieden wij?

 • de kans om de vereniging op een andere manier te leren kennen;
 • een jaarlijks etentje met de Bestuurs- en Commissieleden;
 • leuke en gezellige avondjes bij de vereniging met vele medevrijwilligers.

Ben jij degene die wij zoeken of heb je vragen? 
Neem dan contact op met ons via info@rbzoetermeer.nl