Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap

  • Opzeggen bij de Zoetermeerse Reddingsbrigade kan maandelijks op de eerste dag van de maand met een opzegtermijn van 4 weken.
  • U kunt opzeggen door een mail te sturen naar ledenadministratie@rbzoetermeer.nl, hierin moeten naam, en opzegdatum (zoals hierboven beschreven) genoemd worden.
  • Opzeggen per brief kan ook, deze moet gestuurd worden naar Zoetermeerse Reddingsbrigade (zie contactgegevens voor het adres).