Misie en Visie

 

Missie

De Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft als doelstelling om preventief als actief veiligheid op en rond het water te realiseren. De Zoetermeerse Reddingsbrigade richt zich daarbij in eerste instantie op de Gemeente Zoetermeer.  

Visie

Ten grondslag aan het door het bestuur gevoerde beleid ligt het ambitiedocument.

De kernwaarde van de vereniging

Wij als Zoetermeerse Reddingsbrigade streven ernaar dat leden enthousiasme uit stralen. Enthousiasme om iemand te leren zwemmen, varen, redden, lesgeven. Dit gaat hand in hand met ambitie: het halen van diploma’s, het zorgen voor strandbewaking op alle weekenddagen van het zomerseizoen En het oefenen van de vaardigheden. Naast dit enthousiasme en de ambitie is waardering erg belangrijk: leuke uitjes, een feestje als men zijn diploma’s haalt en persoonlijke aandacht om te stimuleren. Gelijktijdig zit niet altijd alles mee, zaken gaan soms niet zoals ze moeten gaan. In een open dialoog kunnen wij elkaar daarop aanspreken. Fouten zijn er om van te leren, om het de volgende keer beter te doen. Dat is het respect dat men in de vereniging voor elkaar heeft.

 De vereniging is daarmee gebouwd  op de volgende kernwaarden:

 • Enthousiasme
 • Ambitie
 • Waardering
 • Aandacht
 • Respect

Het aanbod van de vereniging

De ZRB heeft leden veel te bieden. Waarom ga je naar activiteiten van de ZRB toe? Het volgen van zwemlessen? Het draaien van een bewakingsdag? Allemaal mogelijk, maar de ZRB heeft veel meer redenen om lid te worden en te blijven. Het aanbod dat de ZRB zijn leden biedt is:

 • Sport, spanning en avontuur
 • Zinvolle, plezierige en uitdagende tijdsbesteding
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leren leren
 • Sociale omgang

Doelen van de Zoetermeerse Reddingsbrigade

De Zoetermeerse Reddingsbrigade streeft ernaar een vereniging te zijn waar alle vrijwilligers met plezier naartoe komen. Vergaderingen zijn besluitvaardig en gelijktijdig relaxed met een drankje op de bank. Leden voelen zich gekend en begeleid. Een vereniging die uitdagingen biedt en de leden stimuleert. De ZRB streeft ernaar leden goede opleidingen te bieden en daarmee de leden te helpen zich te ontplooien.

 Leden moeten het idee hebben het verschil te maken voor de ZRB, door ontplooiingsruimte te krijgen. Iets mogen organiseren, iemand iets leren, bij te dragen aan de waterveiligheid. De vereniging wordt gekend in zijn maatschappelijke omgeving. Iedereen weet wie wij zijn en wat wij doen (en niet doen). Dit alles ten bate van de doelstelling van de verenging: zowel preventief als actief veiligheid bieden op en rond het water.

Het ambitiedocument staat daarmee op drie pijlers:

 • De kernwaarde die het fundament vormen voor hoe leden van de ZRB streven te werken;
 • Het aanbod wat het uitgangspunt is voor datgene wat de ZRB naar zijn leden biedt;
 • De (maatschappelijke) doelstelling van de ZRB die de reden van het bestaan is.