Toezicht en Hulpverlening bij Evenementen

De Zoetermeerse Reddingsbrigade verzorgt toezicht en (water)hulpverlening bij allerlei evenementen. Reddingsbrigades hebben een unieke expertise op het gebied van waterhulpverlening die ingezet kan worden bij evenementen op of rond het water. Naast waterhulpverlening kunnen wij ook de EHBO verzorgen. Evenementen waar de Zoetermeerse Reddingsbrigade te zien is/was zijn bijvoorbeeld de nieuwjaarsduik, koningsdag, sportmarkt en bevrijdingsdag (allen op de Dobbeplas bij de markt). Hiernaast zijn wij ook aanwezig bij evenementen zoals Rastaplas of Drakenbootraces (vaak op het Noord Aa). Bovendien zijn wij ook voor veel andere evenementen inzetbaar en kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid.

Voor de toezicht en hulpverlening bij evenementen hanteert de Zoetermeerse Reddingsbrigade de Algemene Voorwaarden van Reddingsbrigade Nederland en een standaard overeenkomst. Tarieven zijn o.a. afhankelijk van de duur en tijdstippen van het evenement, de locatie, de benodigde materialen en de bemensing. Ook de aard van het evenement (commercieel, publiek, liefdadigheid, activiteiten in verenigingsverband) en of de Zoetermeerse Reddingsbrigade zichzelf kan promoten op het evenement speelt een rol in de vaststelling van het tarieven.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, de kosten en andere zaken over de evenementenbewaking kunt u mailen naar: evenementenbewaking@rbzoetermeer.nl