Opleiding EHBO

Voor de lifeguards op het strand is het kunnen verlenen van eerste hulp erg belangrijk. Wat te doen bij een hartstilstand, onderkoeling, bewusteloosheid, een snijwond, enz. zijn allemaal zaken die behoren bij de opleiding Eerste Hulp. Voor de diploma’s junior lifeguard en lifeguard van de opleiding waterhulpverlening en voor de diploma’s lifesaver 2 en 3 van de opleiding zwemmend redden is het hebben van een EHBO-diploma zelfs verplicht.

De opleiding EHBO van de Zoetermeerse Reddingsbrigade leidt op tot het examen voor het Oranje Kruis EHBO-diploma.

Na het behalen van het Oranje Kruis EHBO-diploma verzorgt de ZRB de bijbehorende herhalingslessen en verdiepingslessen voor eerste hulp aan drenkelingen en andere gevorderde EHBO.

De opleiding EHBO is in beginsel bedoeld voor de vrijwilligers van de ZRB en de leden in de opleiding waterhulpverlening en de hogere diploma’s van de opleiding Zwemmend Redden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar ehbo@rbzoetermeer.nl