Contributie

Leden van de Zoetermeerse Reddingsbrigade moeten contributie betalen. De contributiebedragen zijn op de Algemene Vergadering van 8 maart 2023 vanaf 1 april 2023 vastgesteld op:

Ledencatagorie Contributie
Jeugdleden (ongeacht activiteit)  € 19,50 per maand
Gewone leden met activiteit leszwemmen of vrijzwemmen € 19,50 per maand
Lifeguards met activiteit leszwemmen  € 19,50 per maand
   
Assistent-instructeur en instructeur met activiteit leszwemmen  € 9,75 per maand
Kaderleden met activiteit leszwemmen € 9,75 per maand
   
Lifeguards met activiteit vrij zwemmen €35 per jaar
Assistent-instructeur en instructeur met activiteit vrij zwemmen €35 per jaar
Kaderleden met activiteit vrij zwemmen €35 per jaar
   
Leden die niet zwemmen en alle overige leden. €35 per jaar
Gewone leden met activiteit vrijzwemmen met strippenkaart €35 per jaar
  • Jeugdleden zijn leden die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.
  • Onder de leden met als activiteit leszwemmen wordt verstaan: leden die zwemlessen volgen, met uitzondering van zwemlesactiviteiten voor de opleiding tot lifeguard en/of (assistent-)instructeur of kaderlid. De activiteit leszwemmen geldt dus voor Lifesaving, Zwem-ABC en andere (tijdelijke) lesactiviteiten. Deze activiteit blijft toegewezen aan een lid als door vakanties of andere omstandigheden er (tijdelijk) geen lesactiviteiten worden aangeboden.
  • Onder de activiteit vrij zwemmen wordt verstaan: het gebruik maken van de mogelijkheid geboden door de ZRB om zonder begeleiding van een (assistent-)instructeur te (banen)zwemmen.
  • De prijs van een strippenkaart is €32 voor 10 keer 30 minuten zwemmen. Een strippenkaart is maximaal 12 maanden na uitgifte geldig. De strippenkaart is een contributie die het recht geeft op 10 keer 30 minuten zwemmen in een jaar tijd. Om voor de strippenkaart in aanmerking te komen, moet de basiscontributie zijn voldaan.
  • Ereleden hebben algehele contributievrijstelling.  
  • Indien een lid jaarlijkse contributiebijdrage verschuldigd is en het lidmaatschap wordt gedurende het kalanderjaar beëindigd dan blijft de bijdrage voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.
  • Indien een lid maandelijkse contributiebijdrage verschuldigd is en het lidmaatschap wordt gedurende een maand beëindigd dan blijft de bijdrage voor de gehele maand verschuldigd.

Alle regels over contributie en lidmaatschap zijn te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement

Naast de contributie kunnen voor examens, hercertificeringen en opleidingen les- en examengelden worden gerekend.