Vacature Procesbegeleider Verenigingsactiviteiten

Ben jij de enthousiaste, doelgerichte procesbegeleider?

Vrijwilligers

De ZRB draait volledig op vrijwilligers

Lifeguard

Wij zijn op zomerse dagen aanwezig op Noord-Aa voor uw (zwem)veiligheid.

Zwemmend Redden

Altijd al iemand willen en kunnen redden uit het water, kom lessen volgen!

Leren zwemmen

Leer zwemmen bij de ZRB, van watervrij tot diploma Zwem-ABC!

De kernwaarde van de vereniging

De kernwaarde van de vereniging
Wij als Zoetermeerse Reddingsbrigade streven ernaar dat leden enthousiasme uit stralen. Enthousiasme om iemand te leren zwemmen, varen, redden, lesgeven. Dit gaat hand in hand met ambitie: het halen van diploma’s, het zorgen voor strandbewaking op alle weekenddagen van het zomerseizoen En het oefenen van de vaardigheden. Naast dit enthousiasme en de ambitie is waardering erg belangrijk: leuke uitjes, een feestje als men zijn diploma’s haalt en persoonlijke aandacht om te stimuleren.

Gelijktijdig zit niet altijd alles mee, zaken gaan soms niet zoals ze moeten gaan. In een open dialoog  kunnen wij elkaar daarop aanspreken. Fouten zijn er om van te leren, om het de volgende keer beter te doen. Dat is het respect dat men in de vereniging voor elkaar heeft.

De vereniging is daarmee gebouwd  op de volgende kernwaarden:
• Enthousiasme
• Ambitie
• Waardering
• Aandacht
• Respect

Het aanbod van de vereniging
De ZRB heeft leden veel te bieden. Waarom ga je naar activiteiten van de ZRB toe? Het volgen van zwemlessen? Het draaien van een bewakingsdag? Allemaal mogelijk, maar de ZRB heeft veel meer redenen om lid te worden en te blijven. Het aanbod dat de ZRB zijn leden biedt is:
• Persoonlijke ontwikkeling
• Leren leren
• Sociale omgang
• Zinvolle, plezierige en uitdagende tijdsbesteding
• Sport, spanning en avontuur.

Het einddoel voor de vereniging van de werkgroep
De Zoetermeerse Reddingsbrigade streeft ernaar een vereniging te zijn waar alle vrijwilligers met plezier naartoe komen. Vergaderingen zijn besluitvaardig en gelijktijdig relaxed met een drankje op de bank. Leden voelen zich gekend en begeleid. Een vereniging die uitdagingen biedt en de leden stimuleert. De ZRB streeft ernaar leden goede opleidingen te bieden en daarmee de leden te helpen zich te ontplooien.

Leden moeten het idee hebben het verschil te maken voor de ZRB, door ontplooiingsruimte te krijgen. Iets mogen organiseren, iemand iets leren, bij te dragen aan de waterveiligheid. De vereniging wordt gekend in zijn maatschappelijke omgeving. Iedereen weet wie wij zijn en wat wij doen (en niet doen). Dit alles ten bate van de doelstelling van de verenging: zowel preventief als actief veiligheid bieden op en rond het water.

Het ambitiedocument en het einddoel voor de vereniging staat daarmee op drie pijlers:
• De kernwaarde die het fundament vormen voor hoe leden van de ZRB streven te werken;
• Het aanbod wat het uitgangspunt is voor datgene wat de ZRB naar zijn leden biedt;
• De (maatschappelijke) doelstelling van de ZRB die de reden van het bestaan is.

Hoe te bereiken?
De kernwaarden zijn dat wat we van elkaar mogen verwachten in houding en gedrag, waarbij we elkaar mogen aanspreken als we vinden dat het ontbreekt. Het aanbod van de vereniging is dat wat we zichtbaar willen maken in alles wat we doen. Bovendien is er een activiteitenkalender opgesteld waarmee we het aanbod gaan neerzetten.
De activiteiten moeten georganiseerd gaan worden, de procesbegeleider moet dit proces opgang gaan brengen! Iedereen zal hier een steentje aan moeten bijdragen!


De kaders zijn neergezet, nu moeten we het samen gaan doen!